Vallfogona de Balaguer

Bellpuig

Lleida

Balaguer

Terrol

Glanulometria

Terra treta del rentat de l’arena i barrejada amb arena obra (Balaguer) per donar-hi més permeabilitat.

Certificat de control de producció

1035 – CPD – ES033405

Norma CE núm.

UNE EN-12620 | UNE EN-13242

Usos

Jardineria, per plantar gespa i horts.

Densitat del material

1500 – 1550 kg/m3

Distribució

Tots els nostres àrids tenen el

segell CE

 que acrediten que han pasat els controls de qualitat