Vallfogona de Balaguer

Bellpuig

Lleida

Balaguer

Pedra 40/150

Producte

AG-40/150-R-C-R

Petrografia

Calcari

Norma CE núm.

UNE EN-13242

Densitat del material

1800 – 1850 kg/m3

Certificat de control de producció

1035 – CPD – ES033405

Usos

Subcapes, reompliments de basses, piscines, gruixos a sota de carreteres, jardineria i decoració.

Distribució

Tots els nostres àrids tenen el

segell CE

 que acrediten que han pasat els controls de qualitat