Vallfogona de Balaguer

Bellpuig

Lleida

Balaguer

Graveta 12/20

Producte

AG-12/20-R-C-R

Petrografia

Calcari

Norma CE núm.

UNE EN-12620 UNE EN-13242

Densitat del material

1700 kg/m3

Certificat de control de producció

1035 – CPD – ES033405

Usos

Prefabricats, formigó, drenatges, subcapes, jardineria, recobriment de tubs i decoració

Distribució

Tots els nostres àrids tenen el

segell CE

 que acrediten que han pasat els controls de qualitat