Vallfogona de Balaguer

Bellpuig

Lleida

Balaguer

Graveta 12/20

Producte

AG-12/20-T-C

Petrografia

Calcari

Norma CE núm.

UNE EN-12620 UNE EN-13242

Densitat del material

1400 – 1450 kg/m3

Certificat de control de producció

1035 – CPD – ES033405

Usos

Prefabricats, formigó, jardineria, subcapes, restauració camins, pàrquings.

Distribució

Tots els nostres àrids tenen el

segell CE

 que acrediten que han pasat els controls de qualitat