Vallfogona de Balaguer

Bellpuig

Lleida

Balaguer

Grava 20/40

Producte

AG-20/40-R-C-R

Petrografia

Calcari

Norma CE núm.

UNE EN-12620

Densitat del material

1600 – 1650 kg/m3

Certificat de control de producció

1035 – CPD – ES033405

Usos

Jardineria, subcapes, drenatges, covertes invertides, reompliments de murs, revestiment de tubs i decoració.

Distribució

Tots els nostres àrids tenen el

segell CE

 que acrediten que han pasat els controls de qualitat