Vallfogona de Balaguer

Bellpuig

Lleida

Balaguer

Arena rentada 0/4

Producte

AF-0/4-R-C-R

Petrografia

Calcari

Norma CE núm.

UNE EN-12620 UNE EN-13139

Densitat del material

1550 – 1600 kg/m3

Certificat de control de producció

1035 – CPD – ES033405

Usos

Prefabricats, morters, formigó, terra radiant.

Distribució

Tots els nostres àrids tenen el

segell CE

 que acrediten que han pasat els controls de qualitat