Vallfogona de Balaguer

Bellpuig

Lleida

Balaguer

Arena obra 0/6

Producte

AF-0/6-R-C

Petrografia

Calcari

Norma CE núm.

UNE EN-12620 UNE EN-13139

Densitat del material

1450 – 1500 kg/m3

Certificat de control de producció

1035 – CPD – ES033405

Usos

Prefabricats, arena correctora, morters, treballs de paleteria, sorrals per a parcs

Distribució

Tots els nostres àrids tenen el

segell CE

 que acrediten que han pasat els controls de qualitat