Instal·lacions i maquinària

Plantes de producció

Planta de Vallfogona

vallfogona.PG

Planta situada al terme municipal de Vallfogona de Balaguer, on està situada la seu central de l’empresa, es realitza la classificació i el rentat dels àrids i la fabricació del formigó.

 

Planta de Balaguer

balaguer

Situada a Balaguer, a la C-12 al Km 164. Dedicada a l’extracció d’àrids i fabricació de tot-ú.

 

Planta de Bellpuig

bellpuig

Situada a la carretera d’Ibars, Km 1 de Bellpuig. On es realitza fabricació de formigó.

 

Planta de Lleida

lleida Situada a la C-13 ( carretera de la Seu d’Urgell ), km 2. On es realitza fabricació de formigó.

Pedreres

El vedat

vedat

Pedrera situada al terme municipal de Térmens, a 1 km. de la nostra planta de tractament d’àrids en Vallfogona de Balaguer. En l’actualitat  gran part de la cantera està restaurada y explotada com activitat agrícola.

Corb

corb

Pedrera situada en la ctra. Balaguer-Lleida (C-12) km. 164, terme municipal de Balaguer. En l’actualitat és la que proveeix a ÀRIDS DANIEL SA de la matèria prima necessària per l’obtenció dels diferents árids que comercialitza. Disposa de dos grups mòbils, un de matxaqueig i l’altre de classificació, així com de pales carregadores i retroexcavadores.