Grava 40/70

Tots els nostres àrids tenen el segell CE que acrediten que han passat els controls de qualitat

PRODUCTE
AG-40/70-R-C-R

PETROGRAFIA
Calcari

NORMA CE núm.
UNE EN-13242

DENSITAT DEL MATERIAL
1800 kg/m3

CERTIFICAT DE CONTROL DE PRODUCCIÓ
1035 – CPD – ES033405

USOS
Jardineria, subcapes, drenatges, covertes invertides, reompliments de murs, revestiment de tubs i decoració.

DISTRIBUCIÓ

distribucio-bossadistribucio-camio

NOU

Els nostres productes

http://www.aridsdaniel.com/arids/

Àrids

Tots els nostres àrids tenen el segell CE que acrediten que han passat els controls de qualitat.

Formigó

A Àrids Daniel treballem per oferir un producte de màxima qualitat i garantim el compliment de la normativa EHE08.

Prefabricats de formigó

Servei que ofereix l’empresa vinculada TUBS 1313 SA: barreres, tubs, pous, arquetes, embocadures, baixants, canals…

Foorumi – Pingstate nro. 3 – Netticasino