Àrids

Tots els nostres àrids tenen el segell CE que acrediten que han passat els controls de qualitat

Àrids naturals (*)

Arena 0-4

Arena rentada 0/4

AF-0/4-R-C-R

Prefabricats, morters, formigó, terra radiant…

Arena obra 0-6

Arena obra 0/6

AF-0/6-R-C

Prefabricats, arena correctora, morters, treballs de paleteria…

Graveta 5-12

Graveta 5/12

AG-5/12-R-C-R

Prefabricats, formigó, drenatges, subcapes, jardineria, recobriment de tubs…

Graveta 12/20

Graveta 12/20

AG-12/20-R-C-R

Prefabricats, formigó, drenatges, subcapes, jardineria, recobriment de tubs…

Grava 20/40

Grava 20/40

AG-20/40-R-C-R

Jardineria, subcapes, drenatges, cobertes, reompliments de murs, revestiment de tubs…

Grava 40/70

Grava 40/70

AG-40/70-R-C-R

Jardineria, subcapes, drenatges, cobertes, reompliments de murs, revestiment de tubs…

Pedra 40/150

Pedra 40/150

AG-40/150-R-C-R

Subcapes, reompliment de basses, piscines, gruixos a sota de carreteres, jardineria…

Pedra 120/200

Pedra 120/200

AG-150/200-R-C

Subcapes, reompliment de basses, pisicines, gruixos a sota de carreteres, jardineria…


Àrids artificials (*)

Arena 0/6

Arena 0/6

AF-0/6-T-C

Prefabricats, morters, formigó, gunita…

Graveta artificial 6/12

Graveta 6/12

AG-6/12-T-C

Prefabricats, formigó, jardineria, subcapes, restauració de camins, pàrquings…

Graveta 12/20

Graveta 12/20

AG-12/20-T-C

Prefabricats, formigó, jardineria, subcapes, restauració de camins, pàrquings…

Grava 20/40

Grava 20/40

AG-20/40-T-C

Formigó, jardineria, subcapes, drenatges, restauració de camins…


Tot-U (*)

Tot-u natural 0/20

Tot-u natural 0/20

AF-0/20-R-C

Subcapes, camins, carreteres, esplanades, pàrquings…

Tot-u natural 0/40

Tot-u natural 0/40

AF-0/40-R-C

Subcapes, camins, carreteres, esplanades, pàrquings…

Tot-U artificial 0/32,5

Tot-U artificial 0/32,5

AG-0/32,5-T-C

Subcapes, camins, carreteres, esplanades, pàrquings…

Tot-U artificial 0/40

Tot-U artificial 0/40

AG-0/40-T-C

Subcapes, camins, carreteres, esplanades, pàrquings…


Altres productes (*)

Terrol

Terrol

Jardineria, per plantar gespa i horts.


(*) Descripció codi material

GRUP FORMA PRESENTACIÓ NATURALESA RENTAT
Descripció Codi Descripció Codi Descripció Codi Descripció Codi
Àrid fi AF Rodat R Silícic S Rentat R
Àrid gros AG Triturat T Calcari C No rentat (en blanc)
Barrejat B Altres